Pi Lindström

KBT i olika former

Gamla Stan, Riddarholmen:
Tryckerigatan 8
111 28 Stockholm


Tel. 0768 69 46 53

Mail: pi@gamlastanpsykoterapi.se

OM PI

Pi arbetar som KBT-terapeut inom ett stort antal problemställningar som till exempel jobbutmaningar, relationsproblem, prestationsångest, villrådighet och föräldraskap.

 

Pi har lång erfarenhet från den privata sektorn och har i många år arbetat på olika avdelningar i fler branscher, bland annat med att se över hur personal mår bra på sina arbetsplatser. Hon har förmåga att sätta sig in i din arbetssituation tack vare att hon arbetat i olika roller på en rad olika företag och samarbetat med olika människor inom varierande företagskulturer.  Trots att varje arbetsplats är unik finns det ofta mönster som går igen och Pi kan hjälpa dig hitta rätt verktyg att hantera dem.

 

Jag har en passion för att lösa problem. Det är det som gör att jag älskar arbetet som terapeut. Att få ditt förtroende så att vi tillsammans kan lösa problem och hitta sätt för dig att må bättre och gå vidare i ditt liv.   

                                                                                                                                                                      - Pi Lindström 

KBT 


KBT, Kognitiv Beteendeterapi, är en behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tankar, känslor och beteende. Begreppet omfattar olika teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation.

 

KBT är en målorienterad behandlingsform där samarbete och samförstånd med terapeuten är en central del. Behandlingen inleds med att du tillsammans med din terapeut skapar en bild av vilka problem eller utmaningar du vill ha hjälp med. Med den bilden som bas sätter vi sen specifika mål att arbeta mot. På så sätt blir syftet med terapin tydligt. Det gör det också enklare att följa upp och se att terapin faktiskt hjälper eller kanske upptäcka att vi behöver göra justeringar på vägen mot målet.


KBT kan användas för att lösa många olika problem och svårigheter. Syftet är att hjälpa dig upptäcka tankemönster och beteenden som får dig att må dåligt eller agera på ett visst sätt och sen träna på att förändra dem. Vi lägger tid på att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem för att i förlängningen se dessa försvinna, minska eller sluta vara ett hinder i ditt liv!
De metoder, tekniker, strategier och verktyg som finns i en behandling varierar beroende på problemområde. Vissa gemensamma beståndsdelar finns dock nästan alltid med:

 

– Att samla och analysera information
– Att närma sig det som är obehagligt
– Att förstå och hantera tankar, känslor och beteenden

 

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och i KBT arbetar vi ofta med alla tre delar. Genom att samla in information om hur det är för dig får du mer kunskap om vilka förändringar du behöver göra för att förbättra ditt mående. Vi kommer gå igenom flera olika tekniker som kan hjälpa dig på vägen. Målet är inte att du ska bli bra på alla utan att du får hjälp att hitta strategier som fungerar för just dig.

INDIVIDUELL TERAPI

Samtalsterapi där din unika sammansättning är i fokus vid vårt samarbete. Samtal varvas med hemuppgifter att utföra mellan våra sessioner
Läs mer

FÖRETAGSLÖSNINGAR

En person som den anställde kan vända sig till för att ta upp sådant som ännu inte blivit ”någon stor sak”

Läs mer

HUR GÅR DET TILL?

Hör av dig till mig så pratar vi kort om vad du behöver hjälp med. Vi hittar en tid att ses för ett första samtal och bokar sedan in flera samtal om det känns bra.

Tillsammans ringar vi in ditt specifika mål och gör sen en gemensam uppskattning av hur många samtal som behövs. Ibland är problemet tydligt och avgränsat, ibland mer svårdefinierat – det reder vi ut första gången vi ses.


PRIS
800 SEK (50 min).

INDIVIDUELL TERAPI

Vardagen är den största delen av våra liv och därför är det så viktigt att den fungerar.  Det är lätt att fastna i olika ”livsregler”, negativa mönster, måsten och borden som vi tror behöver finnas där. Ibland är det svårt att upptäcka dem och förändra dem på egen hand. Det är lätt att känna otillräcklighet, dåligt samvete och uppleva att du aldrig hinner det du vill eller måste. De som står dig närmast kanske inte får det utrymme du skulle vilja ge dem. Och vilka vill du ha nära dig egentligen?  

 

Tillsammans hjälps vi åt att kartlägga ditt liv på ett tryggt och tillåtande sätt. Vi tittar på hur du kan stuva om, ta bort och lägga till för att få ordning på din vardag. Du kommer att få räta ut gnällcirklar, lära dig vara snäll mot dig själv genom att undersöka hur problemen uppstod och därmed undvika att hamna där igen.

 

FÖRETAGSLÖSNINGAR


Avlastningssamtal
Avlastningssamtal är till för att ge anställda en möjlighet att hantera sådant som tynger eller stressar. Situationer som i värsta fall kan segla upp som stora problem och bli fall för företagshälsovården om de inte tas om hand i tid.

 

Det kan också röra sig om kommunikationssvårigheter mellan olika parter på arbetsplatsen. Då kan ett avlastningssamtal ge reflektionsutrymme där ett tryggt och konstruktivt förhållningssätt skapar förutsättningar för att hitta sätt att gå vidare i rätt riktning. En form av förebyggande och samskapande arbete.

 

Liksom massage som erbjuds på många arbetsplatser, kan samtal vara förlösande för spända axlar och nacke. Du som chef är naturligtvis välkommen du också för att ha någonstans att ta vägen med dina funderingar.KBT för att bättre klara av ditt arbete och arbetsplats

 Har du fastnat? Känns det som att du står och stampar? Behöver din energinivå en boost? Har du tappat geisten och känner att du vill komma bort från ”gnället vid kaffemaskinen”?

Ibland är det svårt att hitta sin drivkraft, något rejält att ta avstamp från. Det kanske känns som att något står i vägen för din nyfikenhet och ditt engagemang? Du vill hitta ditt genuina uttryck igen och få tillbaka entusiasmen för arbetet - antingen där du är idag eller kanske på ett nytt ställe. Eller funderar du på att starta eget?

Det är lätt hänt att hamna fel, men turligt nog finns det effektiva lösningar som kan hjälpa dig att komma vidare. Då är KBT coaching perfekt - jag lotsar dig mot svaret på vad det är du egentligen vill och ger tips och råd på sätt att komma dit. Alltid i samarbete med dig så klart!